ikmal

ikmal
is. <ər.> Tamamlama, bitirmə, qurtarma, mükəmməlləşdirmə. Darülədəbin bilməliyiz qədrini, millət! İkmalına göstərməli olduqca həmiyyət. M. H.. Bu gənc yeddi il idi ki, Parisdə tibb fakültəsini ikmal üçün sevgili vətənindən ayrı düşmüşdü. S. S. A.. İkmal etmək – tamamla- maq, axıra çatdırmaq, bitirmək, qurtarmaq. Təlim və tədris ana dilində icra olunan məktəbi-ibtidaini ikmal etdikdən sonra, şagirdi rus edadiyyələrinə, yəni gimnaziyaya, realni <məktəblərə> təbiidir ki, qəbul etməzlər. Ü. H.. <Varis:> . . Mən varlı olduğum halda, orta məktəbi ikmal edib bu şapkanı qoya bilmədim. A. Ş.. İkmala yetirmək – bax ikmal etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ikmal — is., li, Ar. ikmāl 1) Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme ... kolordu ikmaliyle ilgili bir iş için görevli olarak gelmiş. A. İlhan 2) Bitirme 3) ed. Cümlenin, dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ikmâl — (A.) [ لﺎﻤﮐا ] 1. tamamlama, bitirme. 2. bütünleme. ♦ ikmâl edilmek tamamlanmak, bitirilmek. ♦ ikmâl etmek tamamlamak, bitirmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ikmal etmek — 1) bütünlemek, tamamlamak 2) bitirmek Her neyse otur bakalım karşıma da hatıratımı ikmal edeyim! R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ikmal — ə. tamamlama, təkmilləşdirmə, bitirmə. İkmalitəhsil təhsili axıra çatdırma, məktəbi bitirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İKMAL — Tamamlamak. Bitirmek. Mükemmelleştirmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ikmal — tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması …   Hukuk Sözlüğü

  • ikmal imtihanı — is., eğt. Bütünleme sınavı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İKMAL-İ NEVAKIS — Eksiklikleri tamamlamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İKMAL-İ NÜSAH — Bütün sahifeleri tamam etmek, okuyup bitirmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜKEMMİL — İkmâl eden. Tamamlayan. Tamamlayıcı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”